Oferta usługowa

Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w IGiHZ PAN w Jastrzębcu

Laboratorium posiada unikalny, nowoczesny zestaw aparatury naukowo–badawczej pozwalający na analizę nie tylko podstawowego składu chemicznego, ale również zawartości składników biologicznie czynnych w żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

 

 

Oferujemy wykonanie analiz i oznaczeń:

 • Około 90 makro-, mikro- i ultra-elementów, w tym metali ciężkich,w próbkach biologicznych, paszach, wodzie i glebie (ICP-MS);
 • Witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: Retinol (A), Tokoferol (E), (chromatografia cieczowa)
 • Witamin rozpuszczalnych w wodzie: witamina C i z grupy B (B1, B2, B3, B5) (spektrofotometria, spektrofluorymetria przepływowa);
 • 35 parametrów biochemicznych we krwi, płynach ustrojowych i moczu (np. AspAT, AlAT, GGT, HDL, LDL, glukoza, mocznik, elektrolity) (analizator biochemiczny Integra 400)
 • Zestawu immunoglobulin, hormonów (m.in. insulina, grelina, kortyzol, testosteron, estrogeny) oraz analiza jakościowa, ilościowa i kinetyczna: enzymów, białek, DNA i RNA (wielodetekcyjny czytnik ELISA, spektrofotometry)
 • Składu chemicznego w surowcach pochodzenia zwierzęcego i paszach (np.: białko, tłuszcz, sucha masa, kwasy organiczne, cukier) (spektrometr FT-NIR oraz metody referencyjne Kjeltec Soxtec) oraz w mleku i produktach mlecznych (m.in. tłuszcz, białko, kazeina, laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, mocznik, wolne kwasy tłuszczowe, punkt zamarzania, kwas cytrynowy, kwasowość, gęstość - MilkoScan™ FT2)
 • Liczby komórek somatycznych i ogólnej liczby bakterii w mleku (IBCm)
 • Substancji hamujących, aflatoksyn, pestycydów (analizator wielofunkcyjny Charm II) oraz jakości mikrobiologicznej m.in. mleka, jaj i pasz (analizator mikrobiologiczny Bactrac 4300, Vitec2)

 

Kontakt:

Dr hab. Artur Jóźwik

tel. +48 22 736 70 98

e-mail: aa.jozwik@ighz.pl

Laboratorium w IFiŻZ PAN w Jabłonnie

Oferujemy:

 • Oznaczanie pełnego profilu kwasów tłuszczowych w produktach roślinnych i tkankach zwierzęcych w tym: długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (DWKT) omega-6 i omega-3, oraz izomerów pozycyjnych cis i trans tych kwasów, różnych form witaminy E (chromatograf cieczowy UPLC)
 • Oznaczanie składu mineralnego w produktach roślinnych i tkankach zwierzęcych m.in. Se, Zn, Mg, Ca, Fe, Na, K, Mn, Cu (zestaw do atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA)
 • Oznaczanie produktów fermentacji flory bakteryjnej przewodu pokarmowego zwierząt w tym: krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, amin biogennych (analizator HPLC)
 • Badanie przyżyciowe i/lub poubojowe zawartości tłuszczu, masy beztłuszczowej i masy kości w tuszy zwierząt oraz gęstości kości (densometr XR-800 Norland)
 • Badanie strawności, wartości odżywczej i energii metabolicznej oraz strawności jelitowej białka i aminokwasów pasz i mieszanek paszowych u świń, kurcząt i szczurów (zestawy klatek metabolicznych dla świń, kurcząt i szczurów)

 

Kontakt:

Prof. dr hab. Stefania Smulikowska

tel. +48 22 765 33 00 wew. 319

e-mail: s.smulikowska@ifzz.pan.pl

Laboratorium In Vitro i Biotechnologii Komórki w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Oferujemy usługi w zakresie:

 

Cytometrii przepływowej:

 • Ocena proliferacji komórek (charakterystyka cyklu komórkowego różnych rodzajów komórek w hodowlach)
 • Apoptoza komórek (aneksyna V)
 • Sortowanie wyznakowanych komórek lub molekuł

 

Mikroskopii konfokalnej:

 • akwizycja obrazu o wysokiej rozdzielczości w 3 wymiarach

Mikrodysekcji:

 • technologia bezkontaminacyjnej izolacji wyciętego materiału
 • izolacja pojedynczych komórek lub fragmentów tkanek z preparatów trwałych
 • izolacja komórek lub klonów komórek z hodowli przeżyciowych

Hodowli komórkowych:

 • izolacja klonów komórkowych
 • immortalizacja linii komórkowych
  • lipotransfekcja
  • elektroporacja
 • transfekcje wektorowe
 • bankowanie w ciekłym azocie

 

Kontakt:

Dr Gabriel Bodek

tel. +48 89 539 31 31

e-mail: g.bodek@pan.olsztyn.pl

Realizacja serwisu: Fabryka Stron Internetowych CMS - FSite